vedeni@elroncz.cz +420 731 172 452

Provozy

Provoz 1 Zbůch

Zařízení slouží k využívání odpadů v k.ú. Zbůch a je povoleno na základě rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje pod č.j.: PK-ŽP/152/21.
Probíhá zde výroba rekultivačního kompostu a substrátu.

Jak se k nám dostanete?

1. varianta
K zařízení je možný příjezd od silnice Domažlice - Plzeň odbočením v obci Zbůch do areálu ZUD a.s. Zbůch.

2. varianta
Sjezd z dálnice D5 Exit 93 Nýřany směr Zbůch.

3. varianta (vhodnější pro nákladní dopravu)
Sjezd z dálnice D5 Exit 89 Sulkov směr Líně - Zbůch.


Provoz 2 - Zbůch Týnec

Zařízení slouží k využívání odpadů v k.ú. Zbůch (pro terénní úpravy a rekultivace odvalu bývalého dolu Zbůch - Týnec) a je povoleno na základě rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje pod č.j.: PK-ŽP/31525/20.

Jak se k nám dostanete?

K zařízení je možný příjezd od silnice Domažlice – Plzeň odbočením v Týnci do areálu ZUD a.s. Zbůch.
V areálu ZUD a.s. se provede sklápění materiálu.
Místo příjmu materiálu je označeno cedulí.
Přístupová cesta je zpevněná pálenými lupky.
Do areálu je možno zajíždět všemi druhy silničních dopravních prostředků.


Provoz 3 - Lom Kristián

Zařízení slouží k využívání odpadů pro sanaci a rekultivaci lomu Kristián.
Stacionární zařízení se nachází v k.ú. Vranovice u Břas a je povoleno na základě rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje pod č.j.: ŽP/11293/16.

Jak se k nám dostanete?

Vlastní odkliz Kristián je přístupný buď z komunikace II/232 Břasy – Újezd u Svatého Kříže po polní cestě délky cca 1 km, nebo z komunikace III. třídy vedoucí z Darové do Břas.


Provoz 4 - Důl Krimich

Jedná se o zařízení určené k využívání odpadů k zajištění dotěsnění odvalu bývalého dolu Krimich v k.ú. Tlučná v rámci plánovaných terénních úprava odvalu a je povoleno na základě rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje pod č.j.: PK - ŽP/22654/20

Jak se k nám dostanete?

Odval bývalého dolu Krimich je přístupný odbočením z komunikace Vochov - Tlučná III/2033 na původní komunikaci Vochov - Tlučná, zpevněnou komunikaci parc. číslo 1403/1 a dále až na odval polními cestami pozemky parc. číslo 1401/5 a 1401/1 k.ú. Tlučná.

Kontakty na provoz

Mobil: +420 736 605 576
E-mail: rekultivace@elroncz.cz